*7000

Заказать звонок

Запросить обратный звонок

Закрыть
Спасибо!

Мы свяжемся с Вами в рабочее время

4

"COVİD-19" təminatlı tibbi sığorta məhsulu!

PAŞA Sığortanın koronavirus təminatlı "COVID Yardım" məhsulu ilə özünüzün və ya ailə üzvlərinizin sağlamlığını təminat altına ala bilərsiniz. Sığortalı müştəriyə diaqnostika üçün COVID-19 PZR testi, COVID-19 İgM və İgG müayinələri, ağciyərlərin kompüter tomoqrafiyası (KT) müayinəsi tətbiq edilir.

Yenilik !

PAŞA Sığorta müştəriləri avtomobilləri üçün hesablanan KASKO sığortası üzrə ümumi sığorta haqqını məbləğə uyğun olaraq 4 aydan 10 aya qədər hissəli ödənişlə ödəmək imkanına sahib olacaq.

Bildiriş

Hörmətli ziyarətçi, məlumat üçün bildirmək istərdik ki, *7000 Sığorta Məsləhətləri xətti və *0007 nömrələrində bəzən ortaya çıxan texniki nasazlıq səbəbindən əlaqə saxlamaq istəyən müştərilərimiz çətinliklə üzləşə bilir. Bu məsələ ilə bağlı bərpa işləri davam etməkdədir. Tezlikə prosesin tam yekunlaşdırılması və müraciət sahiblərinə ən yüksək xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Yeni "Optimal KASKO" məhsulu!

PAŞA sığorta sərfəli qiymətlə, tam təminatlar təklif edən "Optimal KASKO" məhsulunu təqdim edir!

1/5

Выберите вид страхования

Close form

Общая идея страхования ответственности заключается в компенсации за счет страхового покрытия ущерба, непредумышленно нанесённого застрахованным третьим лицам. Целью страхования ответственности является защита имущественных/финансовых интересов страхователя в случае наступления непредвиденной ситуации.


Компания PAŞA Sığorta предлагает клиентам наиболее востребованные виды страхования ответственности:

  • страхование общегражданской ответственности;
  • страхование профессиональной ответственности;
  • страхование ответственности работодателя.

Страхование общегражданской ответственности подразумевает компенсацию ущерба от деятельности, осуществляемой застрахованным и покрывает сопутствующие данному виду деятельности риски.


Страхование профессиональной ответственности заключается в покрытии рисков, связанных с некачественным оказанием услуг вследствие профессиональной ошибки.


Ответственность работодателя, определенная законодательством Азербайджанской Республики, заключается в обязательствах перед сотрудником (его наследниками) по выплате денежной компенсации за смерть, утрату трудоспособности, телесные повреждения или иной вред, причиненный здоровью работника в процессе исполнения им служебных обязанностей по вине работодателя.


Преимущество заключения договора страхования ответственности в PAŞA Sığorta заключается в том, что страховая компания не только возмещает причиненный ущерб, компенсирует судебные издержки и прочие расходы по урегулированию претензий, но и в случаях, предусмотренных договором страхования, урегулирует претензии третьих лиц напрямую, без привлечения страхователя.

PASHA chatSualınız var?