*7000

Заказать звонок

Запросить обратный звонок

Закрыть
Спасибо!

Мы свяжемся с Вами в рабочее время

Выберите вид страхования

Close form
Транспортное страхование

Обязательное страхование

Обязательное страхование подразумевает защиту от рисков широких масс населения, юридических лиц или государства в целом.


Договор обязательного страхования заключается физическим или юридическим лицом, на которого законом возложена обязанность по страхованию жизни, здоровья или имущества определенных категорий граждан или имущества юридических лиц, а также страхование гражданской ответственности за причинение имущественного и иного вреда физическим или юридическим лицам.


Деятельность по обязательному страхованию регламентируется Законом Азербайджанской Республики «Об обязательных видах страхования» и требует от страховых компаний прохождения лицензирования.


PAŞA Sığorta имеет лицензии на осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев, обязательному страхованию недвижимого имущества и обязательному страхованию ответственности, связанной с эксплуатацией недвижимого имущества. Компания включена в реестр Бюро по обязательным видам страхования.


Оформление страховых полисов осуществляется в режиме он-лайн посредством подключения к единой информационной системе Бюро по обязательным видам страхования.

Страховые премии по обязательному страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами

Тип автомобиля Страховая премия (манат)
Индивидуальный Юридическое лицо Для автотранспортного средства, зарегистрированного в другой стране и въезда в Азербайджанскую Республику для транзитных целей (один месяц)
Индивидуальный Юридическое лицо
Автомобили и другие транспортные средства, произведенные на их основе - в соответствии с размером двигателя
50 см3 – 1500 см3 50 60 12.5 15
1501 см3 – 2000 см3 75 90 18.75 22.5
2001 см3 – 2500 см3 100 120 25 30
2501 см3 – 3000 см3 125 150 31.25 37.5
3001 см3 – 3500 см3 150 180 37.5 45
3501 см3 – 4000 см3 175 210 43.75 52.5
4001 см3 – 4500 см3 200 240 50 60
4501 см3 – 5000 см3 225 270 56.25 67.5
5000 см3 и более 250 300 62.5 75
Автобусы, микроавтобусы и другие транспортные средства, произведенные на их основе, - количеством пассажирских мест
9 – 16 150 180 37.5 45
16 и более 200 240 50 60
Грузовые вагоны и другие транспортные средства, произведенные на их основе, - для максимально допустимой массы
3500 кг и более 150 180 37.5 45
3501 кг – 7 000 кг 200 240 50 60
7000 кг и более 250 300 62.5 75
Мотоциклы 50 60 12.5 15
Прицепы и полуприцепы 25 30 6.25 7.5
Тракторы, автомобили, используемые в дорожном строительстве, лесном хозяйстве и сельском хозяйстве 50 60 12.5 15
Троллейбусы и трамваи 100 120

İcbari avtomobil sığortası məhsuluna əlavə olaraq Fərdi Qəza məhsulunu əldə edə bilərsiniz.


Bu məhsul üçün sığortalı cəmi 5 AZN ödəməklə 1000 manat dəyərində 1 illik Fərdi Qəza üzrə sığorta təminatı və əlavə evakuator üzrə xidməti əldə edir.

Sığorta riski

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası (AVSMMİS) mexaniki avtonəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində istifadəsi nəticəsində fiziki şəxslərin sağlamlığına, həmçinin fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakına vurduğu zərərlərin əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir.

Müddət:

1 il

Sığorta haqqı:

5 AZN

Sığorta məbləği

1 000 AZN

Sığorta məbləği

Sürücü üçün fərdi qəza sığortası:

490 AZN

Ön oturacaqdaki sərnişin üçün fərdi qəza sığortası:

490 AZN

Evakuator üçün limit (birinci risk):

20 AZN

Xüsusi şərtlər

  1. Sığorta şəhadətnaməsi yalnız “PAŞA Sığorta” Şirkətinin Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığorta şəhadətnaməsi mövcud olduğu zaman bağlandıqda etibarlıdır. Müvafiq icbari sığorta şəhadətnaməsinin müddətinin bitməsi və ya vaxtından əvvəl ləğv edilməsi hazırkı sığorta şəhadətnaməsinin də ləğv edilməsi ilə nəticələnir.
  2. Evakuator xərcləri üzrə sığorta təminatı yalnız iki və ya daha çox nəqliyyat vasitəsinin toqquşması nəticəsində sığortalanmış nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinin tam məhdudlaşdığı hallara aid edilir.
  3. Sığorta təminatı sığorta ödənişi verildiyi andan dərhal sonra dayandırılır.

İcbari avtomobil sığortası məhsuluna əlavə olaraq Məsuliyyət məhsulunu əldə edə bilərsiniz.


Bu sığorta məhsulunu əldə edən müştərilər cəmi 18 AZN ödəməklə nəqliyyat vasitələrinin məsuliyyət sığortası üzrə əlavə olaraq 5,000 AZN təminat əldə edirlər. Beləliklə məsuliyyət sığortası üzrə ümumi təminat 10,000 AZN təşkil edəcəkdir.


PAŞA Sığorta icbari avtomobil sığortasına əlavə olaraq məsuliyyət və fərdi qəza sığortalarını özündə birləşdirən "İcbari ekstra 28" məhsulunu təqdim edir. Bu sığorta məhsulunu əldə edən müştərilər cəmi 28 AZN ödəməklə nəqliyyat vasitələrinin məsuliyyət sığortası üzrə əlavə olaraq 5,000 AZN, fərdi qəza sığortası üzrə də 5000 AZN olmaqla, ümumilikdə 10,000 AZN əlavə təminat əldə edirlər. Məhsulu əldə edən şəxslər 20 AZN dəyərində evakuator xidmətindən də istifadə edə bilərlər.
Sığorta şəhadətnaməsi yalnız “PAŞA Sığorta” Şirkətinin Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığorta şəhadətnaməsi mövcud olduğu zaman bağlandıqda etibarlıdır. Müvafiq icbari sığorta şəhadətnaməsinin müddətinin bitməsi və ya vaxtından əvvəl ləğv edilməsi hazırkı sığorta şəhadətnaməsinin də ləğv edilməsi ilə nəticələnir.

PASHA chat Sualınız var?