*7000

Zəng sifarişi

Zəng sifarişi et

Bağla
Təşəkkür edirik!

İş saatlarında sizinlə əlaqə saxlanılacaq.

Личный кабинет

Закрывать

Карьера

Закрывать

Обязательное страхование

Обязательное страхование подразумевает защиту от рисков широких масс населения, юридических лиц или государства в целом.


Договор обязательного страхования заключается физическим или юридическим лицом, на которого законом возложена обязанность по страхованию жизни, здоровья или имущества определенных категорий граждан или имущества юридических лиц, а также страхование гражданской ответственности за причинение имущественного и иного вреда физическим или юридическим лицам.


Деятельность по обязательному страхованию регламентируется Законом Азербайджанской Республики «Об обязательных видах страхования» и требует от страховых компаний прохождения лицензирования.


PAŞA Sığorta имеет лицензии на осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев, обязательному страхованию недвижимого имущества и обязательному страхованию ответственности, связанной с эксплуатацией недвижимого имущества. Компания включена в реестр Бюро по обязательным видам страхования.


Оформление страховых полисов осуществляется в режиме он-лайн посредством подключения к единой информационной системе Бюро по обязательным видам страхования.

İcbari avtomobil sığortası məhsuluna əlavə olaraq Fərdi Qəza məhsulunu əldə edə bilərsiniz.


Bu məhsul üçün sığortalı cəmi 5 AZN ödəməklə 1000 manat dəyərində 1 illik Fərdi Qəza üzrə sığorta təminatı və əlavə evakuator üzrə xidməti əldə edir.

Sığorta riski

Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası (AVSMMİS) mexaniki avtonəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində istifadəsi nəticəsində fiziki şəxslərin sağlamlığına, həmçinin fiziki və hüquqi şəxslərin əmlakına vurduğu zərərlərin əvəzinin ödənilməsi məqsədi ilə tətbiq edilir.

Müddət:

1 il

Sığorta haqqı:

5 AZN

Sığorta məbləği

1 000 AZN

Sığorta məbləği

Sürücü üçün fərdi qəza sığortası:

490 AZN

Ön oturacaqdaki sərnişin üçün fərdi qəza sığortası:

490 AZN

Evakuator üçün limit (birinci risk):

20 AZN

Xüsusi şərtlər

  1.  Müvafiq icbari sığorta şəhadətnaməsinin müddətinin bitməsi və ya vaxtından əvvəl ləğv edilməsi hazırkı sığorta şəhadətnaməsinin də ləğv edilməsi ilə nəticələnir.
  2. Evakuator xərcləri üzrə sığorta təminatı yalnız iki və ya daha çox nəqliyyat vasitəsinin toqquşması nəticəsində sığortalanmış nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinin tam məhdudlaşdığı hallara aid edilir.
  3. Sığorta təminatı sığorta ödənişi verildiyi andan dərhal sonra dayandırılır.

Помимо продукта обязательного автострахования, вы можете получить продукт «Ответственность».

Покупатели, приобретающие этот страховой продукт, получают дополнительную гарантию на 5 000 AZN по страхованию автогражданской ответственности, заплатив всего 18 AZN. Таким образом, общая сумма страхового покрытия ответственности составит 10 000 AZN.

PASHA Insurance предлагает продукт «Обязательное страхование Extra 28», сочетающий в себе страхование ответственности и страхование от несчастных случаев.

Клиенты, приобретающие этот страховой продукт, получают в общей сложности 10 000 AZN в дополнение к 5 000 AZN по страхованию автогражданской ответственности и 5 000 АZN по страхованию от несчастных случаев, заплатив всего 28 AZN.

Получившие страховой продукт также могут воспользоваться услугой эвакуатора на сумму 20 манат.

Истечение срока действия или досрочное аннулирование соответствующего свидетельства обязательного страхования влечет за собой аннулирование действующего страхового свидетельства.